Yıldız Teknik Üniversitesi

BAŞVURU

Proje Başvuru Formu


Teknopark Prototip Üretim Atölyesi İlk Başvuru Formu

Proje Sahibinin veya Ekip Liderinin Adı

Adı *
Soyadı *
Cep Telefonu *
E-posta *

Proje Bilgileri

Projenin kısa tarifini yapınız? (Anahtar Kelimelere yer veriniz) *

Proje için destek alınan kurum ve şahısların var mıdır? Varsa bunların projeye desteği nedir? *
Atölyede yapılmak istenenler nelerdir? Danışma kurulundan beklentileriniz nelerdir? *
Projenin planlanan tamamlanma süresi ne kadardır? *

Projede kaç kişi çalışacaktır? *
Proje çalışmalarınız için ne kadar bir alana ihtiyaç var? *
Proje için gerekli olan malzeme ve ekipmanlar nelerdir? *

Projenin değer üretme potansiyeli nedir? *

Projenin prototip maliyeti ne kadardır? *
Projenin hayata geçirilmesi için gerekli olan yatırım tahmini olarak ne kadardır? *
Projeden beklenen hedefler nelerdir? *